Naučno stručni skup „Pametna specijalizacija – poluga regionalnog razvoja“

Na Fakultetu za inženjerski menadžment – akreditovana jedinica u Vranju danas je održan naučno-stručni skup na temu: „Pametna specijalizacija – poluga regionalnog razvoja“.

Centar  za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u saradnji sa Fakultetom za inženjerski menadžment nastoji da promoviše pametnu specijalizaciju kao stub razvoja privrede i društva.