Naučno tehnička saradnja Fakulteta i Univerziteta Danubius iz Slovačke

Naučno tehnička saradnja uspostavljena je između Fakulteta za inženjerski menadžment i Univerziteta Danubius iz Slovačke. Sporazum o naučno tehničkoj saradnji su potpisali profesor Peter Plavčan, rektor Univerziteta Danubius i profesor Srđan Tomić, prodekan Fakulteta za inženjerski menadžment. Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučnih i stručnih projekata.