Nevidljive dimenzije upravljanja ljudskim resursima

Prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović je u četvrtak, 15. oktobra, učestvovala u predavanju Nevidljive dimenzije upravljanja ljudskim resursima, koje je održala dr Alina Ledeneva. Predavanje je organizovano u saradnji Centre for Global Workforce Strategy at the SFU Beedie School of Business, Centre for International Human Resource Management at the School of Labor and Employment Relations, Pennsylvania State University i ESCP Business School.