NIR – izveštaj za 2019. i plan za 2020.

U skladu sa potrebom evaluacije naučnoistraživačkog rada Fakulteta za inženjerski menadžment, počevši od 2019. godine, Fakultet objavljuje redovne godišnje izveštaje o naučnoistraživačkom radu za prethodnu i plan naučnoistraživačkog rada za narednu godinu. Izveštaj izrađuje prodekan za naučnoistraživački rad.

Godišnji izveštaj za naučnoistraživački rad za 2019. godinu se može videti ovde: NIR Godisnji izvestaj 2019.

Plan naučnoistraživačkog rada za 2020. se može videti ovde: NIR Godisnji plan 2020