NIR – izveštaj za 2020. i plan za 2021.

U skladu sa potrebom evaluacije naučnoistraživačkog rada Fakulteta za inženjerski menadžment, počevši od 2019. godine, Fakultet objavljuje redovne godišnje izveštaje o naučnoistraživačkom radu za prethodnu i plan naučnoistraživačkog rada za narednu godinu. Izveštaj izrađuje prodekan za naučnoistraživački rad.

Godišnji izveštaj za naučnoistraživački rad za 2020. godinu se može videti NIR Godisnji izvestaj 2020.

Plan naučnoistraživačkog rada za 2021. se može videti ovde: NIR – Godisnji plan za 2021.