Nova knjiga doc. dr Slađana Milosavljevića

Krim „povratak u budućnost“, nova knjiga dr Slađana Milosavljevića, docenta na Fakultetu za inženjerski menadžment, kao i dr Miroslava Mladenovića i Neboiše Ljubisavljevića, objavljena je u izdanju Akademske misli.

Knjiga se bavi geopolitičkim, bezbednosnim i vojno-strategijskim aspektima krize u Ukrajini i od 1. novembra se može uzeti na čitanje u biblioteci Fakulteta.