Nova knjiga u biblioteci Fakulteta Don’t Forget Us Here

Nova knjiga u biblioteci Fakulteta “Don’t Forget Us Here: Lost and Found at Guantanamo”, poklon je autora Mansura Adajfija. Sa pomenutim naslovom korisnicima biblioteke je sada dostupno više od 6300 jedinica.