Nova knjiga u biblioteci Fakulteta – Ekologija i upravljanje otpadom

Prof. Rade Biočanin, učesnik konferencije CIBEK 2018 i profesor Internacionalnog univerziteta u Travniku, poklonio je dekanu Fakulteta za inženjerski menadžment najnovije izdanje knjige Ekologija i upravljanje otpadom.