Nova knjiga u biblioteci FIM – The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills

Biblioteka Fakulteta za inženjerski menadžment bogatija je za više primeraka novog izdanja poznate knjige Pola Slouna (Paul Sloane) The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills.