Nova knjiga u biblioteci – SPSS priručnik za preživljavanje Julie Pallant

Fond biblioteke Fakulteta za inženjerski menadžment upotpunjava se novim udžbenicima i aktuelnom literaturom. Studenti od danas mogu da u biblioteci pronađu čuveni SPSS priručnik za preživljavanje Julie Pallant.