Nove mogućnosti: Kako HR može da pomogne izgradnju organizacije budućnosti

Pandemija virusa COVID-19 ukazuje na hitnost dinamičnijeg pristupa upravljanju talentom i izgradnju modela rada. Menadžeri ljudskih resursa mogu pomoći organizaciji fokusiranjem na identitet, brzinu i poredivost.

Poslovni lideri koji gledaju kako njihove organizacije doživljavaju duboke preokrete zbog krize COVID-19 možda će teško razumeti šta sve to znači dok se situacija ne smiri. Ali pandemija ni njima, ni bilo kome od nas, nije dozvoljava taj luksuz. Stvorene su duboke i vidljive promene u načinu na koji društva funkcionišu i kako pojedinci komuniciraju i rade. Svi smo bili svedoci velikog prelaska na rad na daljinu, dinamičke preraspodele resursa i ubrzanja digitalizacije i automatizacije kako bi se zadovoljile promenljive individualne i organizacione potrebe.

Organizacije su se uglavnom suočile sa izazovima ovog kriznog trenutka. Ali kako idemo ka zamišljanju postpandemijske ere, sistem upravljanja, zasnovan na starim pravilima – hijerarhija koja rešava jednoobraznost, birokratiju i kontrola, više neće biti efikasan. Na njegovom mestu treba da bude fleksibilniji i prilagodljiviji model, izgrađen oko četiri međusobno povezana trenda: više povezanosti, automatizacija bez presedana, niži transakcijski troškovi i demografske promene.

Da bi ušli u organizaciju budućnosti, vodeći menadžeri za ljudske resurse (CHRO) i drugi lideri treba da urade ništa manje nego da ponovo zamisle osnovna načela organizacije. Modeli u nastajanju su kreativni, prilagodljivi i rezilijentni. Korporativna misija podstiče smele poslovne poteze. „Rad“ postaje „talenat“. Hijerarhija postaje mreža timova. Takmičari postaju saradnici. I kompanije postaju sve humanije: nadahnjujuće, saradničke i sklone stvaranju iskustva zaposlenih koje je smisleno i prijatno.

Nakon izbijanja pandemije prošle godine, razgovarali smo sa 350 lidera ljudskih resursa o ulozi neizvesnosti u njihovoj funkciji. Rekli su nam da su u naredne dve godine želeli da daju prednost inicijativama koje jačaju sposobnost njihove organizacije da podstakne promene u vođstvu, kulturi i iskustvu zaposlenih.

Kako im ide? CHRO mogu da nastave da ispunjavaju trenutak preispitivanjem procesa u tri osnovna područja: identitet, okretnost i skalabilnost.

Kako se HR uklapa u opštu sliku

McKinsey je nedavno sproveo istraživanje o tome kako se preduzeća mogu najbolje organizovati za budućnost. Eksperimenti koji su u toku sugerišu da kompanije spremne za budućnost dele tri karakteristike: znaju šta su i za šta se zalažu; rade sa fiksiranjem brzine i jednostavnosti; a rastu povećavajući sposobnost učenja i inovacija.

HR može pomoći u pokretanju ove transformacije omogućavanjem pozitivnih promena u ove tri ključne oblasti.

Izvor: McKinsey