Novi naslov u biblioteci Fakulteta – HBR Guide to Better Business Writing, izdanje Harvard Business Review Press-a

HBR Guide to Better Business Writing, novo izdanje u biblioteci Fakulteta, priručnik na engleskom jeziku, autora Brajana Garnera, odnosi se na razvoj veštine poslovnog pisanog sporazumevanja, načine komunikacije sa klijentima, kolegama i poslovnim partnerima. Smernice upućuju na jasno i ubedljivo izražavanje ideja, formulisanje poruke, ponude, imejla, poslovnog pisma, izveštaja ili bilo kog dokumenta koji treba da privuče pažnju, ostavi utisak i ubedi partnere putem pisane komunikacije.