Novi naslov u biblioteci Fakulteta – Kraljevski kompleks dinastije Karađorđević

Knjiga Kraljevski kompleks dinastije Karađorđević, poklon autora Zvonka Petkovića, novi je naslov u biblioteci Fakulteta i dostupna je za korisnike.