Novi naslov u biblioteci Fakulteta – Proces identifikacije, analize i evaluacije kritične infrastrukture u vanrednim situacijama

Novi naslov u biblioteci Fakulteta – Proces identifikacije, analize i evaluacije kritične infrastrukture u vanrednim situacijama, knjiga autora Edina Garaplije, zajedničko je izdanje Instituta za zaštitu od požara i eksplozije iz Sarajeva, Fakulteta za inženjerski menadžment i Instituta za upravljanje rizicima iz Beograda.

…Rad kolege Garaplije u sebi je generisao sve elemente procesa identifikacije, analize i evaluacije rizika kritične infrastrukture, čime je on izradio svojevrsnu naučnu platformu u daljem proučavanju ove problematike i omogućio nama recenzentima da predstavimo javnosti potreban generički rad o kritičnoj infrastrukturi, jer naučni poslenici ovoj problematici do sada nisu pridavali potrebnu pozornost i objektivnost…

Recenzenti: prof. dr Duško Tomić, prof. dr Hatidža Beriša i doc. dr Proda Šećerov.