Novi naslov u biblioteci Fakulteta: Project Management: Achieving Competitive Advantage

Novi  naslov u biblioteci Fakulteta: Project Management: Achieving Competitive Advantage, autora Džefrija Pinta, priređeno četrvrto izdanje,  Pearson Education, 2016.

Novi  udžbenik na engleskom jeziku iz oblasti upravljanja projektima dostupan je za korisnike.