Novi naslovi iz oblasti menadžmenta u biblioteci Fakulteta – novembar 2019.

Novi naslovi u biblioteci Fakulteta iz oblasti menadžmenta: Industrije budućnosti, Budžetiranje za menadžere, Inoviranje, Poslovna pravila, Upravljanje operacijama.