Novi naslovi u biblioteci Fakulteta, novembar 2020.

Novi naslovi u biblioteci Fakulteta:

  • Prostorno planiranje i zaštita životne sredine, autora V. Ristić i M. Maksin i
  • Filozofija prirodnih nauka, Vladice Ristić, upotpunili su zbirku udžbenika i dostupni su za korišćenje.