Novi naslovi u Biblioteci Fakulteta

Fond Biblioteke Fakulteta bogatiji je za kolekciju naučnih i stručnih monografia i časopisa, dobijenom u okviru saradnje sa Univerzitetom Danubius i Univerzitetom za poljoprivredu iz Slovačke. Većina izdanja uneta u fond su na engleskom jeziku ili dvojezična i dostupna su korisnicima.