Novi naslovi u biblioteci – poklon Visoke poslovno tehničke škole

Fond biblioteke Fakulteta upotpunjen je izdanjima udžbenika Visoke poslovno tehničke škole iz Doboja.  Udžbenici su iz oblasti menadžmenta, marketinga, bezbednosti, javne uprave i komunikacija i dostupni su za korišćenje.