Novi naslovi u biblioteci u julu 2020.

Novi naslovi u biblioteci Fakulteta pristigli su putem međubibliotečke razmene sa bibliotekom Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu:

  • Računarska tehnika – osnovi organizacije i primene personalnih računara, Dejan Krstić, 2019.
  • Ekološka bezbednost u pograničju, Ivana Ilić Krstić,  2018.
  • Academic guidebook for young researchers, 2018.
  • Tehnički sistemi zaštite 1, Milan Blagojević, 2012.