Novi program – Novi predmeti – Veštačka inteligencija

Novi program osnovnih studija, koji će se izvoditi od školske godine 2020/21. donosi i nove predmete koji uvode studente u buduće tržište rada i inovacije. Među njima je i Veštačka inteligencija, obavezan predmet za sve studente osnovnih studija studijskog programa Inženjerski menadžment.

Značaj veštačke inteligencije se dokazuje upravo sada pojavom Korona virusa u Kini, kada su Kanadski zdravstveni portali još 31. decembra najavili pravac širenja virusa na osnovu podataka Bludot platforme. Bludot platforma koristeći algoritam koji analizira vesti na različitim jezicima, podatke o pojavi bolesti kod ljudi i životinja i podatke o prodatim avionskim kartama, predvidela je kretanje virusa iz kineskog grada Vuhan ka drugim gradovima, zemljama i kontinentima.

Opširnije na: https://www.wired.com/story/ai-epidemiologist-wuhan-public-health-warnings/