Novo iz radionice prof. dr Miomira Petrovića: „Napisati roman!“ monografija u izdanju Biblioteke grada Beograda

Reč je o fuziji književno-teorijskog pristupa (izučavanog na filološkim fakultetima) i praktičarskog (Workshop – „radioničarskog“) pristupa (praktikovanog na studijama dramaturgije). Kroz mešavinu teorijskog i praktičarskog nastaje poseban metod koji budućem piscu omogućava da hrabro „uroni“ u ispisivanje literarnog dela. Suština ovog načina razmišljanja je uverenje da se Creative Writing, zato što je reč o aplikativnoj (primenjenoj) umetnosti, pojavljuje ne samo u preovladavajućem savremenom literarnom rodu, kao što je roman već i u drugim pripovedačkim medijama: pozorište, film, televizija, korporativne tekstualne ekstenzije, pisanje za elektronske i digitalne medije.

Na pitanje: Kako možemo da razlikujemo Kreativno pisanje od ostalih vrsta pisanja? – ova knjiga odgovara na jednostavan način, tvrdeći da svako delo koje poseduje karakteristike: nadahnuća, izbora literarne teme, formiranja literarnih likova, njihovih motivacionih sklopova, sižea, priče, dramatis locus-a (mesta odvijanja priče), jedinstva radnje i njene celovitosti, svrhe, poente i mesta razrešenja (raspleta) određene priče… pripada artefaktu „kreativnog“, ali još uvek nije umetničko delo samo po sebi.
Kako do toga, pročitajte!