Novo izdanje Fakulteta – Upravljanje kvalitetom

Novo izdanje Fakulteta za inženjerski menadžment, udžbenik Upravljanje kvalitetom, prof. dr Srđana Tomića, namenjen je svim studentima koji žele da orijentacijom na kvalitet primene savremen, inovativan, profitabilan i odgovoran način rada, baziran na konceptu TQM, kao i izučavanju menadžmenta kvaliteta.

Udžbenik je podeljen u devet poglavlja koja se pojedinačno bave sistemima menadžmenta kvalitetom, primenom, implementacijom standarda, upravljanje kvalitetom u svim procesima. Termini i definicije koji se nalaze u udžbeniku imaju svrhu da studentima približe shvatanje i primenu sistema kvaliteta.

Urednik izdanja je prof. dr Vladimir Tomašević, a recenzenti udžbenika su prof. dr Vladimir Tomašević i prof. dr Slobodan Živković.