Obaveštenje o prijavi za studentske kartice

Formular prijave za studentske kartice је otvoren na portalu Uprave za trezor, ali zbog statističke obrade podataka u Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete, očekuje se da prijava bude omogućena u narednih nekoliko dana.

O mogućnosti i detaljnijim podacima za prijavu, studenti će naknadno biti obavešteni.