Obaveštenje za studente I godine

Za studente koji do sada nisu polagali drugi kolokvijum iz Osnova menadžmenta, novi termin kolokvijuma je u utorak, 30.01.2024., s početkom u 12 sati.