Obaveštenje za studente IT smera

Agilne metode su danas postale vodeći princip za upravljanje softverskim projektima jer omogućavaju bržu i efektivniju izradu.

26. 10. u 18.00, na Fakultetu organizacionih nauka, kompanija BOSCH u saradnji sa studentskom organizacijom FONIS organizuje predavanje na temu: „Izazovi u razvoju softvera korišćenjem tradicionalnih projektnih metoda“.

Prijavite se. Mesta su ograničena.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuJZQvSFHP8gUG4kvY9ROgIIwEB9fGeZIUR34GaryXNGNRWQ/viewform