Obaveštenje za studente master studija za predmet Metodologija naučno istraživačkog rada

Obaveštavaju se studenti master studija na predmetu Metodologija naučno istraživačkog rada.
Predavanja će biti realizovana utorkom sa početkom u 17.30 h u kabinetu 330.