Obuka – Informacioni sistem za studente II, III i IV godine

Za studente II, III, i IV godine Fakulteta za inženjerski menadžment, 15. novembra održana je obuka za korišćenje novog informacionog sistema Fakulteta. Obuku je održao Dušan Paun, inženjer iz softverske kuće koja je projektovala i izradila sistem. Studentima se pruža mogućnost korišćenja portala i mobilne aplikacije koji omogućavaju prijavljivanje ispita bez čekanja kao i preuzimanje svih dodatnih materijala koji su im potrebni.