Odbrana diplomskog rada – Nemanja Đuričić

Na Fakultetu za inženjerski menadžment je danas Nemanja Đuričić uz sve neophodne mere distanciranja odbranio diplomski rad pod nazivom Krizna komunikacija u vreme požara, mentor prof. dr Proda Šećerov.