Odbrana doktorske disertacije Damira Ilića

Asistent Damir Ilić, master inženjer menadžmenta, diplomac Fakulteta za inženjerski menadžment je 27.6.2023. uspešno odbranio doktorsku disertaciju „Integrisani model za prioritizaciju strategija implementacije sistema bespilotnih vazduhoplova u svrhu tehnološkog razvoja u Republici Srbiji“ na Tehničkom fakultetu u Boru.

Komisiju za odbranu i ocenu doktorske disertacije su činili prof. dr Ivan Mihajlović, prof. dr Vesna Spasojević-Brkić, prof. dr Olja Čokorilo, prof. dr Nenad Milijić i prof. dr Marija Panić. Mentor disertacije bila je prof. dr Isidora Milošević.

Kolektiv Fakulteta čestita kolegi Damiru Iliću na postignutom uspehu.