Odlaganje konferencije CIBEK 2020

Međunarodna naučna konferncija „Cirkularna i bioekonomija – CIBEK 2020″ se odlaže zbog vanrednog stanja uvedenog povodom pandemije virusa COVID-19. Novi termin za održavanje konferencije je 17. septembar.

Fakultet za inženjerski menadžment i suorganizatori, Društvo ekonomista Beograda i Društvo inženjerskog menadžmenta Srbije iz Beograd, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, vas poziva da budete aktivni učesnici na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Cirkularna i bioekonomija – CIBEK 2020″.

Domaćin konferencije je Fakultet za inženjerski menadžment Univerziteta Union-Nikola Tesla, iz Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43.

Radovi objavljeni i saopšteni na međunarodnom naučnom skupu biće klasifikovani u kategoriju M33.

Autori se pozivaju da dostave apstract na srpskom i/ili engleskom jeziku u elektronskom formatu na e-mail adresu sekretara skupa konferencija@fim.rsdo 10. 7.2020. godine, i time prijave svoje učešće na skupu.

Odbor konferencije će pozvati autore prihvaćenih radova da svoje naučne stavove, pripreme za objavljivanje u časopisu „Serbian Journal of Engineering Management“, koji je kategorisan prema Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije u kategoriju M53 i indeksiran u EBSCO bazama.

Detaljnije informacije o naučnom skupu i uputstva potražite na www.fim.edu.rs

Preuzmite priloge: Prijavni list.

S poštovanjem,

Organizacioni odbor Konferencije