Održana online konferencija LIMEN 2021

U četvrtak, 16. decembra održana je naučno-stručna konferencija LIMEN (Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated politics of research – LIMEN 2021), u organizaciji UDEKOM (Udruženje ekonomista i menadžera Balkana) u čijem su naučnom odboru i profesori sa Fakulteta za inženjerski menadžment.

U ime Fakulteta za inženjerski menadžment, učesnike je pozdravila prof. dr Ana Jurčić, koja je i vodila dve sesije.

Na konferenciji su učestvovali naučnici iz Austrije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Češke Republike, Slovačke, Poljske, Španije, Portugala, Italije, Francuske, Irske, Latvije, Litvanije, Ukrajine, Rusije. Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova.