Održana prezentacija programa i stipendija Campus France de Serbie Institut français de Serbie

Održana je pezentacija programa i stipendija Campus France de Serbie Institut français de Serbie. Studenti su imali prilike de se upoznaju sa programima studija na francuskom i engleskom jeziku.