Održano gostujuće predavanje dr Željka Mojsilovića ma temu „Upravljanje talačkim krizama“

Dr Željko Mojsilović je danas na Fakultetu za inženjerski menadžment održao gostujuće predavanje na temu „Upravljanje talačkim krizama“