Održano predavanje „Nanotehnologija-osnovni pojmovi i primena“

Dr Nenad Filipović sa Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti održao je danas gostujuće predavanje za studente I, II i III godine. Tema predavanja je bila Nanotehnologija-osnovni pojmovi i primena.

Dr Filipović je studentima predstavio pojmove nanotehnologija i nanomaterijali, trenutne i buduće generacije nanomaterijala, primenu nanotehnologije u kontrolisanoj dostavi lekova, terapiji matičnim ćelijama, dijagnostičkim sistemima i drugim oblastima. On je ukazao na potrebu komercijalizacije nanotehnologije i predstavio model komercijalizacije proizvoda nanothenologije u 10 koraka.

Više fotografija možete videti na Facebook stranici Fakulteta.