Okrugli sto „Primena Zakona o kritičnoj infrastrukturi – izazovi i perspektive“

Okrugli sto „Primena Zakona o kritičnoj infrastrukturi – izazovi i perspektive“ održaće se u Svečanoj sali Fakulteta za inženjerski menadžment 30. marta 2020. godine sa početkom u 10.00.