Oktobarski (uslovni) ispitni rok

Prijava oktobarskog ispitnog roka traje od 27.09. do 28.09.

Prijavu ispita je moguća za studente kojima je ostao 1 ispit kao uslov za upis u narednu godinu.

Raspored polaganja će biti naknadno objavljen na web stranici Fakulteta.