Online nastava u aprilu

Online nastava na osnovnim i master studijama će se u aprilu održavati prema planu i programu.

Studentima je omogućeno da imaju pristup svim predmetima sa određenog smera. Studentima su dostupni video materijali (snimljena predavanja), prezentacije, skripte i dodatni materijali preko Google classroom aplikacije, a na većini predmeta je omogućeno prisustvo nastavi u realnom vremenu (i predavanja i vežbe).

Sa studentima doktorskih studija nastava se obavlja putem konsultacija (E-mail).

Svi studenti redovno dobijaju odgovarajuće informacije o načinu rada na svakom predmetu pojedinačno od predmetnih profesora.