Open Science Communication Conference – OpenSciComm 2022

Konferencija OpenSciComm posvećena je razmatranju delotvornih i proverenih praksi naučne komunikacije u različitim okruženjima i na različite teme, omogućavajući razmenu ideja i pristupa na međunarodnom nivou. U organizaciji Centra za promociju nauke, Konferencija OpenSciComm 2022 će se održati 24. i 25. novembra 2022. u Jugoslovenskoj kinoteci, radni jezik je engleski. Cilj je da se kroz dragocen i inspirativan dijalog okupi naučna zajednica u najširem smislu, radi aktivnog umrežavanja i podizanja javnog razumevanja nauke i  tehnološkog napretka.

Naučna komunikacija se odnosi na akademsku disciplinu javnog predstavljanja naučnih tema ne samo unutar naučnih krugova već prevashodno ciljajući druge društvene grupe. Zasnovana je sa ciljem boljeg razumevanja nauke i podizanja naučne pismenosti kao neizostavnog elementa savremenog života. Komuniciranje nauke ka različitim publikama i aktivan angažman istraživača unutar svih segmenata društva, uključujući i kreatore politika i donosioce odluka, ključni su činioci ovog procesa. Iako se naučna komunikacija, kao akademska disciplina, izučava, istražuje i predaje u velikom delu sveta, ona još nije prepoznata u Republici Srbiji, niti u okviru našeg visokog obrazovanja postoje studijski programi ili praktični kursevi i treninzi.

Otvorena nauka je zasnovana na principima otvorenosti i transparentnosti tokom celokupnog procesa naučnih istraživanja. Ona neguje i osnažuje osnovne akademske vrednosti, poput naučnog integriteta, saradnje i deljenja znanja, čineći naučna istraživanja i njihovu diseminaciju dostupnim svim slojevima društva – i laicima i profesionalnim istraživačima. Otvorena nauka je stoga ključna za podizanje poverenja javnosti u nauku, ali i kao alat za motivisanje i uključivanje javnosti u sam proces naučnih istraživanja.

Konferencija OpenSciComm povezaće kompleksne istraživačke koncepte i teme sa fenomenima i procesima koji su bliski javnosti, poput klimatskih promena, veštačke inteligencije, naprednih tehnologija. U fokusu je predstavljanje savremenih, inovativnih i inspirativnih praksi, razmena ideja i pristupa, i umrežavanje na međunarodnom nivou.

Prisustvo na konferenciji je besplatno, ali je broj mesta ograničen. Registracija je otvorena do 26. oktobra, putem https://int.cpn.edu.rs/open-science-communication-2022/

Foto izvor: OpenSciComm