Osma nacionalna Euroguidance konferencija

Osma nacionalna Euroguidance konferencija ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi“ se održava u onlajn formatu 22-23. oktobra 2020.

Učesnike konferencije prvog dana Konferencije pozdravili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i direktorka Tempus kancelarije u Srbiji. Konferencija predstavlja priliku za razmenu informacija i unapređenje saradnje svih aktera u sistemu karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u Republici Srbiji. Petu godinu zaredom, na konferenciji će biti proglašeni primeri prakse koji su dobili nagrade i priznanja u sklopu ovogodišnjeg Nacionalnog takmičenja u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, a tokom virtuelne poster sesije, učesnici konferencije će moći detaljnije da se upoznaju sa nagrađenim primerima.

Na konferenciji biće prikazani i Europass alati.

Agenda se može videti na sajtu www.euroguidance.rs.