Održana izložba “Energetska tranzicija u Nemačkoj”

Na Fakultetu za inženjerski menadžment održana je izložba “Energetska tranzicija u Nemačkoj” u organizaciji Ambasade SR Nemačke. Prisutnima su se obratili Gabriela Renate Bennemann, Savetnik i Rukovodilac privrednog odeljenja Ambasade SR Nemačke u Srbiji, kao i Dekan Fakulteta za inženjerski menadžment, prof. dr Vladimir Tomašević.

Otvaranju izložbe su prisustvovali predstavnici Ambasade SR Nemačke, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Tehničkog instituta SANU, Instituta za ispitivanje materijala, diplomci, studenti, profesori, asistenti i saradnici Fakulteta za inženjerski menadžment. Specijalni gosti bili su profesori i maturanti škole „Politehnika – Škola za nove tehnologije“.

Izložba je otvorena svakog radnog dana od 10.00 do 16.00 do 8. maja.

Fotografije možete videti na Facebook stranici Fakulteta.