Otvorena vrata – jun 2021.

Prijave za akreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment su započele!

Otvorena vrata se organizuju svakog petka. Zainteresovani kandidati mogu da zakažu posetu Fakultetu preko i-mejla prijava@fim.rs ili karijera@fim.rs.

Kandidati i njihovi roditelji mogu da razgovaraju sa profesorima i saradnicima u nastavi o programu, predmetima i oblicima rada, a sa saradnicima u Studentskoj službi o uslovima upisa.