Otvorena vrata – maj 2021.

Prijave za novi akreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment su započele! Zainteresovani kandidati mogu da u maju zakažu posetu Fakultetu preko i-mejla prijava@fim.rs ili karijera@fim.rs. Kandidati i njihovi roditelji mogu da razgovaraju sa profesorima i saradnicima u nastavi o programu, predmetima i oblicima rada, a sa saradnicima u Studentskoj službi o uslovima upisa.

Kurikulum možete da vidite ovde