Overa semestra i januarsko-februarski rok

Overa zimskog semestra i prijava ispita za januarsko-februarski rok održaće se u periodu od 21. 1. do 25. 1. 2019. godine.

Januarsko-februarski ispitni rok održaće se u periodu od 28. 1. do 15. 2. 2019. godine.

Raspored ispita biće objavljen na sajtu Fakulteta do 21. 1. 2019. godine.