Parking Space Occupancy Prediction based on Artificial Neural Networks

Prof. dr Milica Gerasimović i Luka Latinović, saradnik u nastavi Fakulteta za inženjerski menadžment predstavljaju danas svoj rad pod naslovom „Parking Space Occupancy Prediction based on Artificial Neural Networks“ na međunarodnoj naučnoj konferenciji Fakulteta za ekonomiju i informatiku, Univerziteta Novo Mesto u Sloveniji.

Ovo je značajna interdisciplinarna regionalna konferencija sa tradicionalno velikim brojem učesnika i ove godine godine nosi naslov „GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL – ECONOMIC ENVIRONMENT
OF THE EU“