Plan rada za školsku 2019/20. godinu

Plan rada (Kalendar) Fakulteta za inženjerski menadžment možete da vidite ovde.