Plan rada za školsku 2021/22. godinu

Plan rada (Kalendar) Fakulteta za inženjerski menadžment za školsku 2021/22. godinu možete da vidite ovde.