Plenarna sednica predsednika Udruženja alumnista Univerziteta Kembridž

Dekan Fakulteta za inženjerski menadžment i predsednik Udruzenja alumnista Univerziteta Kembridž, prof. dr Vladimir Tomašević, učestvovao je danas u radu plenarne sednice predsedavajućih udruženja Evrope. Na sednici se, pored tekućih poslova i osvrta na svakodnevne izazove u visokom obrazovanju, debatovalo i o sve većem broju obrazovnih ustanova, udruženja građana kao i drugih oblika organizovanja koji se pozivaju na reputaciju i/ili imena Univerziteta Kembridž i njegovih pravih alumnista. Dekan Fakulteta je u svojstvu predsednika Alumnista Srbije sa zadovoljstvom konstatovao da Srbija prednjači u broju, odnosno veličini svog članstva u čitavom regionu, uključujući i sve zemlje EU sa Balkana.

Dekan Fakulteta je takođe potpisao Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa predstavnicima Alumnista Kembridža Kneževine Monaka.