Početak letnjeg semestra 2020/21. i raspored časova

Letnji (drugi) semestar školske 2020/2021. godina za studente studijskog programa Inženjerski menadžment počinje da se realizuje 17. 2. 2021. godine, prema rasporedu koji se nalazi ovde.

Raspored konsultacija možete videti ovde.

U letnjem semestru školske 2020/2021. godine će se predavanja i vežbe iz predmeta za prvu i drugu godinu studija održavati klasično (dolasci studenata na Fakultet), a predavanja i vežbe za treću i četvrtu godinu studija će se održavati online (preko Zoom aplikacije).

Studenti će za svaki predmet dobiti poziv za uključenje od profesora.

Studenti treće i četvrte godine studija koji su upisani u jedinice van mesta sedišta, Vrbas i Vranje, će se, takođe, uključiviti u termine predviđene za online nastavu. Studenti u Vrbasu i Vranju će raspored časova dobiti od svoje studentske službe.

Studenti svih godina će dobijati materijale za rad preko Google classroom platforme i za svaki predmet će dobiti Course code od predmetnih profesora.