Početak nastave na osnovnim studijama u letnjem semestru 2021/22. i raspored časova

Letnji (drugi) semestar školske 2021/2022. godina za studente studijskog programa Inženjerski menadžment počinje da se realizuje 21. 2. 2022. godine, prema rasporedu koji se nalazi ovde.

Studenti u Vrbasu i Vranju će raspored časova dobiti od svoje studentske službe.

Studenti svih godina će dobijati materijale za rad preko Google classroom platforme i za svaki predmet će dobiti Course code od predmetnih profesora.